Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté(1939)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté(1939)

 
Historik för
Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté
1939

Fnr 73Den 2 juni 1938 skrev representanter för Barkarbysektionen av Järfälla socialdemokratiska arbetarekommun, Skälby socialdemokratiska kvinnoklubb och Barkarby socialdemokratiska ungdomsklubb till kommunalfullmäktige med hemställan om att utreda möjligheterna för kommunen att medverka till att uppföra en samlingslokal för Skälby-Barkarby området och utreda kostnaderna. Den 15 oktober 1938 beslöt kommunalfullmäktige att tillsätta en kommitté. Den höll sitt första sammanträde den 30 mars 1939 och sitt sista den 7 oktober samma år. I sista protokollet anges att "kommitterade härmed måtte hava fullgjort sitt uppdrag och befrias från detsamma".

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969

Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté(1939)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté(1939)