Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Polisnämnden för Järfälla (1964-1971)

 

Historik för Polisnämnden för Järfälla
(1964-1971)
Fnr 101


Polisnämnden i Järfälla höll sitt första sammanträde den 16 december 1964. Dessförinnan hade Järfälla varit ett eget polisdistrikt under Sollentuna landsfiskalsdistrikt. Kommunalnämnden fungerade då som polisnämnd.

Polisnämnden bildades inför förstatligandet den 1 januari 1965 då staten övertog ansvaret för polisverksamheten. Enligt svensk författningssamling 320:1964 §1, skall i varje polisdistrikt finnas en polisnämnd för samråd med polischefen i frågor av mera allmän betydelse för distriktets polisväsende. Enligt samma författning §3 väljs nämnden av kommunernas fullmäktige om polisdistriktet utgörs av högst fem kommuner.


Fr o m 29 mars 1971 blev nämnden gemensam för Järfälla och Upplands-Bro (Polisnämnden för Järfälla och Upplands-Bro) då nämnden höll i sitt första sammanträde detta datum. I och med utgången av 1972 upphörde denna gemensamma polisnämnd, som i huvudsak haft en rådgivande roll. Det anges i Järfälla kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 684/72 013.120. Handlingarna förvaras i Järfälla polisnämndens arkiv?

Polisnämnden för Järfälla och Upplands-Bro efterträddes 1973 av Polisstyrelsen vilket fick en mer beslutande funktion. Polisstyrelsen, tillsammans med polischefen, hade beslutanderätt i frågor, som t ex organisation, arbetsordning, förslag till beräkning av utgifter för polisdistriktet och andra större ekonomiska utgifter, information om polisverksamhet i allmänhet m. m. Det anges i kommunstyrelsens diarieförda handling, dnr 684/72 013.120.


Polisstyrelsen upphörde vid utgången av 1994. Den 1 januari 1995 övertogs verksamheten av Polisnämnden, Norrort, Polismästardistrikt 5.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1983
Kompletterad av arkivarie
Stina Hållnissa 1990
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, 2022

Polisnämnden för Järfälla (1964-1971)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Polisnämnden för Järfälla (1964-1971)