Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Polisnämnden för Järfälla (1964-1972)

 
Historik för
Polisnämnden för Järfälla
1964-1972

Fnr 101Den 1 januari 1965 övertog staten ansvaret för polisverksamheten. Enligt svensk författningssamling 320:1964 § 1, skall i varje polisdistrikt finnas en polisnämnd för samråd med polischefen i frågor av mera allmän betydelse för distriktets polisväsende.
Enligt samma författning § 3 väljs nämnden av kommunernas fullmäktige om polisdistriktet utgörs av högst fem kommuner.
Polisnämnden höll sitt första sammanträde den 16 december 1964. Dessförinnan hade Järfälla varit ett eget polisdistrikt under Sollentuna landsfiskalsdistrikt. Kommunalnämnden fungerade då som polisnämnd.
Fr o m 29 mars 1971 var nämnden gemensam för Järfälla och Upplands-Bro. I och med utgången av 1972 upphörde denna polisnämnd, som hade endast varit rådgivande. Den efterträddes 1973 av polisstyrelsen, som tillsammans med polischefen hade beslutanderätt i frågor, som t ex organisation, arbetsordning, förslag till beräkning av utgifter för polisdistriktet och andra
större ekonomiska utgifter, information om polisverksamhet i allmänhet m. m. Det anges i kommunstyrelsens diarieförda handling, dnr 684/72 013.120.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1983

Polisnämnden för Järfälla (1964-1972)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Polisnämnden för Järfälla (1964-1972)