Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Pensionärsföreningen Kvarnen (SPF) (1980-)

 

Historik för Pensionärsföreningen Kvarnen (SPF)
(1980-)

Fnr 316
Pensionärsförening

Föreningen bildades i september 1980 och kallades då Järfälla Pensionärsförening SFRF. Namnbytet skedde 1982. Antalet medlemmar var vid starten 4 kvinnor och 6 män och år 2007 hade föreningen 2 860 medlemmar. Föreningen var knuten till riksorganisationen Sveriges pensionärsförbund (SPF) som från 2015 heter SPF Seniorerna. Prioriterade frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Föreningen anordnade studiecirklar, möten, resor, kultur- och sportverksamheter och promenader. Genom väntjänsten nåddes ensamma pensionärer som behövde enklare hjälp. Man var också representerad i kommunens pensionärsråd (KPR) och arbetade där med pensionärpolitiska frågor som exempelvis hemtjänst och äldreboenden.

Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1995
Kompletterad av arkivassistent Angelica Hörder 2002
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant januari 2021

Pensionärsföreningen Kvarnen (SPF) (1980-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pensionärsföreningen Kvarnen (SPF) (1980-)