Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

PRO Jakobsberg (1964-)

 

Historik för PRO Jakobsberg
(1964-)

Fnr 315
Pensionärsförening


1964 delades Järfälla pensionärsförening i två då Kallhäll-Stäkets pensionärsförening bildades som en egen förening. Den kvarvarande delen av Järfälla pensionärsförening kallades därefter Järfälla pensionärsförening i Jakobsberg för att i november 1973 byta namn till Jakobsbergs pensionärsförening och 1986 till PRO Jakobsberg. PRO Jakobsberg ingår i Pensionärernas riksorganisation (PRO) på riksplanet som är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar i frågor som är viktiga för äldre.

I början av 1965 hade föreningen 180 medlemmar, och år 2011 var 1 089 personer medlemmar. Föreningen har under alla år bedrivit en omfattande mötes- och studieverksamhet. Man har ordnat mängder av aktiviteter som exempelvis gymnastik, promenader, pubaftnar, bio, bowling, boule, teater, resor, sång- och musikgrupper och andra träffar. Föreningen anslöts till PROs samorganisation i Järfälla, med representanter i det kommunala pensionärsrådet.


Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1990
Kompletterad av assistent Raine Salonen 2000
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant december 2020

PRO Jakobsberg (1964-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1964-01-01--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Tidigare Järfälla pensionärsförening i Jakobsberg (1965-1972) och Jakobsbergs Pensionärsförening (1973-?)

PRO Jakobsberg (1964-)