Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Pensionärshemskommittén II (1948-1952?)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
F3 - Entrèprenadkontraktshandlingar, Pensionärshemmet Hammargården
J1 - Byggnadsritningar, Pensionärshemmet Hammargården

Pensionärshemskommittén II (1948-1952?)

 
Historik för
Pensionärshemskommitté II
1948-

Fnr 321944 tillsatte kommunalfullmäktige den första pensionärshemskommitten och dess handlingar finns i pensionärshemskommitten 1:s arkiv. Kommitten upphörde 1945.
1948 tillsatte kommunalfullmäktige en ny kommitté, pensionärshemskommiten II.
1951 uppfördes pensionärshemmet Hammargården i Jakobsberg. Hemmet hade ursprungligen 24 lägenheter. Lägenheterna saknade badrum. Hammargården byggdes om i etapper från september 1971 till december 1973 och blev då 12 lägenheter om 2 rum och kök och badrum.
Hyressättningen ändrades samtidigt till marknadshyror från tidigare subventionerade hyror.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1973
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Pensionärshemskommittén II (1948-1952?)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pensionärshemskommittén II (1948-1952?)