Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Avtalsförhållanden inom Viksjö, arbetsgruppens utredning (1975-1976)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Minnesanteckningar och protokoll med bilagor

Avtalsförhållanden inom Viksjö, arbetsgruppens utredning (1975-1976)

 
Historik för
Avtalsförhållanden inom Viksjö;
arbetsgruppens utredning
1975-1976

Fnr 7Arbetsgruppen tillsattes av kommunstyrelsen den 28 oktober 1975. Man beslutade att välja fastighetsdirektör G J till sekreterare och att remittera ärendet till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden för att de skulle yttra sig över frågan om kommunen skulle överta fastigheterna Viksjö 3:1 och Viksjö 3:8.
Arbetsgruppen höll sitt första möte den 18 november 1975. Fram till den 20 februari 1976 fördes endast minnesanteckningar , därefter fördes protokoll.
Den 3 februari 1976 § 52 beslutade kommunstyrelsen att arbetsgruppen skulle fullfölja utredningsuppdraget och att man skulle tillsätta en projektgrupp, som skulle biträda arbetsgruppen.
Ärendet har kommunstyrelsens ärendebeteckning 589/75 030.230.
Arbetsgruppen höll sitt sista sammanträde den 10 november 1976 då slutrapport lämnades.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1986

Avtalsförhållanden inom Viksjö, arbetsgruppens utredning (1975-1976)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Avtalsförhållanden inom Viksjö, arbetsgruppens utredning (1975-1976)