Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla civilförsvarsförening

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Stadgar
D1 - Styrelsemedlemmar
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamheten
G1 - Räkenskaper
Ö1 - Trycksaker externa organisationer

Järfälla civilförsvarsförening

 
Historik för
JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Fnr 402
Förening

Föreningen bildades den 14 januari 1982 då ett möte hölls i Järfälla brandstation på initiativ av Civilförsvarsförbundets kontaktgrupp i Järfälla kommun och Stockholms läns civilförsvarsförbund. Tidigare hade Järfälla och Sollentuna haft en gemensam civilförsvarsförening men den upphörde 1974. Syftet med den nybildade föreningen var att fungera som en kontaktpunkt mellan de cirka 2 000 järfällabor som genomgått civilförsvarsutbildning. Föreningens uppgift blev att arbeta med information, kurser och studiebesök.

Föreningen hade 276 medlemmar det första året och 1985 hade medlemsantalet ökat till 398. Bland de första aktiviteterna kan nämnas visning av Järfälla brandkår samt årsmöte och studiebesök vid civilförsvarets huvudcentral ”Elefanten” i Sollentuna. Senare år gjordes studiebesök vid IBM i Veddesta och på kärnkraftverket i Forsmark. Föreningen deltog i en katastrofövning Bromma flygplats den 25 maj 1983. Ett arrangemang anordnades under två kvällar i Vibblabyskolan 1985 då allmänheten bjöds in för att få information om hemskyddet. Man samarbetade med kommunen i förberedelserna för den nya hemskyddsorganisationen som skulle vara klar 1987.


Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1988
Omförtecknat av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Järfälla civilförsvarsförening

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla civilförsvarsförening