Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Barkarby-Skälby bastukommitté

Arkivinstitution
Beståndskod
Bostads- och vägför.
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
G1 - Handlingar

Barkarby-Skälby bastukommitté

 
Historik för
Barkarby-Skälby bastukommitté


Fnr 389
FöreningEnligt protokollsutdrag från möte med Skälby fastighetsägareförening den 1 februari 1944 beslöts att bifalla ansökan om bidrag för förundersökning.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990

Barkarby-Skälby bastukommitté

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barkarby-Skälby bastukommitté