Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet (1987-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
L1 - Tryck

Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet (1987-)

 
Historik för
Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet
1987-

Fnr 204Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet bildades den 31 mars 1987. Handlingarna finns bland kulturnämndens diarieförda handlingar dnr 47/87 -677. Ordförande var kommunfullmäktiges ordförande B S, tidigare kulturnämndens ordförande. I ledningsgruppen ingick representanter för kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, Järfälla hembygdsförening och Almare-Stäkets hembygdsförening. Då kommundelsnämnderna bildats skulle var och en av dem utse en ledamot.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1991

Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet (1987-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet (1987-)