Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfällapoeterna

Arkivinstitution
Beståndskod
Kulturförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
B1 - Stadgar
L1 - Trycksaker

Järfällapoeterna

 
Historik för
Järfällapoeterna


Fnr 295
KulturföreningJärfällapoeterna är en idell förening, vars syfte är att främja medlemmarnas konstnärlig utveckling, att sprida kunskap om konstnärliga uttrycksformer och därigenom
utveckla egna och andras inneboende resurser.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 2000

Järfällapoeterna

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfällapoeterna