Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Nyckelharpsgille (1985-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Kulturförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll årsmöten med bilagor
A2 - Protokoll styrelse- och planeringsmöten
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Historisk dokumentation
B3 - Stadgar
D1 - Medlemsmatriklar
L1 - Medlemsinformation

Järfälla Nyckelharpsgille (1985-)

 

Historik för Järfälla Nyckelharpsgille
(1985-)

Fnr 293
Kulturförening


Gillet samlade nyckelharpsspelmän och arbetade för att befrämja och utveckla nyckelharpsspelet i Järfälla, bland annat genom att ordna spelträffar, konserter och delta i folkmusikdagar. Föreningen bildades den 17 mars 1985 på Skälby gård, och gården blev basen i föreningens verksamhet. Vid årets slut hade man 49 medlemmar. Spelmän boende i Järfälla hade rätt att bli medlemmar i föreningen.


Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1990 och kompletterad 2000
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant december 2020

Järfälla Nyckelharpsgille (1985-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Nyckelharpsgille (1985-)