Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Konstforum (1969-)

 
Historik för Järfälla Konstforum
(1969-)

Fnr 289
Kulturförening

Under ett möte " för bildandet av en konstförening " den 23 mars 1969 i Folkbiblioteket i Jakobsberg beslöt man att föreningens arbetsnamn skulle vara Järfälla konstförening. Under nästa sammanträde - den 24 april 1969 i HSB:s festlokal, Kvarnplan 1 i Jakobsberg, beslutade man att ändra namnet till Järfälla konstforum.
Medlemsantalet var vid starten 56 och 1 januari 1979 var det 87 kvinnor och 103 män som var medlemmar. Föreningens ändamål är att befrämja skilda kulturella verksamhetsformer med utgångspunkt från mäniskans behov av skapande upplevelse och gemenskap. Man anordnar därför utställningar, filmförevisningar, föredrag och studiebesök där man också får träffa konstnärer och deras verk. Man söker stimulera intresset för god konst och konsthantverk bl a genom två utlottningar årligen av inköpt konst. Föreningen arrangerar varje höst Järfällasalongen.

Förteckningen upprättad av kanslist Raine Salonen 1983
Kompletterad av arkivassistent Angelica Hörder 2002
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant december 2020

Järfälla Konstforum (1969-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Konstforum (1969-)