Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Kommuns Idrottsförening (JKIF) (1962-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Idrottsförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelsemötesprotokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Revisionsberättelser
B3 - Stadgar
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Skrivelser
F1 - Skyltar
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer
L1 - Sångblad
Ö1 - Tidningsklipp

Järfälla Kommuns Idrottsförening (JKIF) (1962-)

 
Historik för Järfälla Kommuns Idrottsförening
(1962-)

Fnr 286
Idrottsförening

Järfälla kommuns idrottsförening, som stiftades den 23/1 1962 har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för god sammanhållning och gott kamratskap bland de anställda inom Järfälla kommun. Alla anställda i Järfälla kommun är medlemmar i Järfälla kommuns idrottsförening. Verksamhetens kostnader betalas med anslag från Järfälla kommun, ingen medlemsavgift tas ut. Vissa kurser och utflykter betalas av medlemmen själv.

Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1990
Kompletterad av assistent Raine Salonen 1998 och 2001
Kompletterad av arkivarie Tina Hedh-Gallant maj 2020

Järfälla Kommuns Idrottsförening (JKIF) (1962-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Kommuns Idrottsförening (JKIF) (1962-)