Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Avfallsutredningen, organisation för omhändertagande av avfall (1964-1980)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med handlingar

Avfallsutredningen, organisation för omhändertagande av avfall (1964-1980)

 
Historik för
Avfallsutredningen, organisation för
omhändertagande av avfall
1964-1980

Fnr 6Den 24 mars 1964 hemställde R M i en motion till kommunfullmäktige "att fullmäktige måtte tillsätta en utredning för att pröva hur renhållning och sophämtning i framtiden bör övertagas av kommunen eller icke".
En utredning tillsattes och som lade fram sitt förslag i april 1967. Kommunalnämnden bordlade ärendet den 8 oktober 1968.
Vidare föreslog L O m fl i motion till kommunfullmäktige den §17 juni 1975 att kommunfullmäktige beslutar "att utvidga det kommunala renhållningsmonopolet till att även gälla industriavfall. Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp bestående av fem ledamöter och fem suppleanter för att undersöka om organisationen för omhändertagande av avfall på nytt skall utredas". Arbetsgruppen höll sitt första sammanträde den 26 november 1975 och sitt sista den 26 mars 1976. Den första arbetsgruppens protokoll och handlingar ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 390/75 090.950.
Den 4 maj 1976 beslöt kommunstyrelsen att utse fem förtroendemän för att leda en utredning om kommunens framtida organisation för avfallshantering. En projekgrupp bestående av vardera en tjänsteman från gatukontoret, hälsovårdsbyrån, drätselkontoret och kommunkansliet som skall svara för utredningen, bildades. Regionala lösningar av avfallshanteringen skall beaktas under utredningen.
Utredningen kom att kallas "utredning angående organisation för omhändertagande av avfall". Utredningen kom att delas i två etapper. Den 2 juni 1977 § 341 överlämnade utredningen rapport över utredningsetapp I till kommunstyrelsen. Protokoll och handlingar från etapp I ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar under dnr 292/76 090.950. Utredningsetapp II:s första protokoll är daterat den 14 september 1978. I protokollet den 20 maj 1980 står att läsa att utredningens ledamöter avtackades av sitt arbete. Den 15 september 1980 höll utredningen ett extra sammanträde. Den 16 december 1980 befriade kommunstyrelsen utredningsgruppen från dess uppdrag. Protokollet och handlingarna ingår bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar dnr 238/79 003.350.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1990

Avfallsutredningen, organisation för omhändertagande av avfall (1964-1980)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Avfallsutredningen, organisation för omhändertagande av avfall (1964-1980)