Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Bröderna Nybergs Eftr. AB (1933-1966)

Arkivinstitution
Beståndskod
Övrigt företag
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Bolagsordning
G1 - Aktiebrev

Bröderna Nybergs Eftr. AB (1933-1966)

 
Historik för Bröderna Nybergs Eftr. AB
(1933-1966)

Fnr 431
HantverksföretagBröderna Nybergs eftr. AB inregistrerades på Kungl.Patent och registreringsverket den 21 april 1933. Bolaget hade till ändamål att driva snickerirörelse. Bolaget inköptes av kommunen 1966 i samband med att kommunen förvärvade två industrifastigheter i Jakobsbergs centrala delar. På extra bolagsstämma den 22 juni 1966 ändrades bolagsordningen till att gälla för Järfälla Industri AB. Bolaget inregistrerades på Kungl. Patent och registreringsverket den 7 mars 1967. Styrelsen hade sitt säte i Jakobsberg och styrelsen utgjordes av kommunens fastighetschef med kommunsekreteraren som suppleant. Bolaget bedrev ingen rörelse och hade ingen personal förran 1970 då bolagsordningen ändrades och verksamheten inriktades på att producera och distribuera fjärrvärme.

Den 1 januari 1973 överläts värme-verksamheten till det nybildade Järfälla Energi AB. På extra bolagsstämma den 3 februari 1975 beslöts att Järfälla Industri AB skulle träda i likvidation och dess tillgångar och skulder överlåtas till Järfälla Energi AB. På bolagsstämma den 15 mars 1976 förklarades Järfälla Industri AB upplöst.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986

Bröderna Nybergs Eftr. AB (1933-1966)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bröderna Nybergs Eftr. AB (1933-1966)