Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Handlingar

Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)

 
Historik för
Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)

Fnr 53Generalplanekommitten tillsattes vid kommunalfullmäktiges sammanträde den 4 april 1947.
Kommitten höll sitt första sammanträde den 28 juli. Dess uppgift var att upprätta en dispositions- eller generalplan för Järfälla socken. Till ordförande valdes H B och till sekreterare A S.
Den 21 januari 1952 höll kommitten sitt sista sammanträde och överlämnade sitt förslag till generalplan till fullmäktige.
Kommitten föreslog att byggnadsnämnden skulle överta och slutföra den formella handläggningen av generalplanearbetet.
I kommunalnämndens diarieförda ärende, dnr 415/69-312, ingår historik övre generalplaneringen i Järfälla kommun.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1981

Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)