Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Görvälns Gård (1659-1963)

Arkivinstitution
Beståndskod
Gårdsarkiv
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Byggnadshandlingar
G1 - Huvudbok
G2 - Fördelningskort
J1 - Kartor
J2 - Ritningar

Görvälns Gård (1659-1963)

 
Historik för
Görvälns Gård
1659-1963

Fnr 439
GårdsarkivHuvudbyggnaden uppfördes 1659-1661. Fastigheterna Görväln 3:1 och 1:3 förvärvades av kommunen den 1 augusti 1963 för tre miljoner kronor. Det anges i kommunalfullmäktiges protokoll § 92/1963 och dess diarieförda handlingar dnr 88/62 -22. Fastigheterna skulle användas huvudsakligen som fritids- och rekreationsområden. Enligt kommunalnämndens beslut, § 237/1963 skulle driften vid Görvälns gård fortsätta som tidigare men nu i kommunens regi och anställd personal skulle få stanna kvar vid gården. Personal anställdes av kommunen, fastighetskontoret kom att handha driften.
Handlingarna 1963-08-01 - 1973-12-31 förvaras i arkiv för Kommunalnämnden/ fastighetskontoret och fr o m 1974-01-01 i Fastighetsnämndens arkiv.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1983

Görvälns Gård (1659-1963)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Görvälns Gård (1659-1963)