Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (1997-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2022-03-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Förbundsfullmäktigeprotokoll
A2 - Direktionsprotokoll
A3 - Styrelseprotokoll

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (1997-)

 
Historik för Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
(1997-)

1997 gick Järfälla kommun, Sollentuna kommun, Upplands-Bro kommun och Upplands-Väsby kommun ihop till ett gemensamt brandförsvar och bildade ett konsortium den 7 april 1997, namnet blev Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Sollentuna kommun blev platsen för brandkårens ledning. Namnet ”Attunda” härrör från Attundaland, som i äldre tid var ett så kallat folkland i Uppland.

I december 2004 begärde Upplands-Bro kommun utträde ur kommunalförbundet med hänvisning till att ersättningsnivåerna till kommunalförbundet var ojämnt fördelade mellan medlemskommunerna samt med hänvisning till att löften om en kommunlikvärdig räddningstjänst inte hade uppfyllts. I december 2005 fick medlemskommunernas kommundirektörer uppdraget att bland annat se över principerna för kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna och under 2006 enades man om en ny fördelning. Uppgörelsen innebar att Upplands-Bro kvarstod i förbundet.

Sedan 1 januari 2009 ingår också Sigtuna och Knivsta kommuner.

Brandkåren Attunda bestämmer över sju brandstationer:

Järfälla brandstation (heltidsstation)
Knivsta brandstation (deltidsstation)
Märsta brandstation (heltidsstation)
Sigtuna brandstation (deltidsstation)
Sollentuna brandstation (heltidsstation)
Upplands-Bro brandstation (deltidsstation)
Upplands Väsby brandstation (heltidsstation)

Varje brandstation/distrikt består av en distriktschef, brandinspektörer, brandingenjörer samt brandgrupper. Förbundsledning och administration är placerade på Sollentuna brandstation.

Förbundsdirektionen är Brandkåren Attundas motsvarighet till en bolagsstyrelse i ett privat företag. Direktionen utgörs av en ordinarie ledamot med en ersättare från var och en av de kommuner som ingår i förbundet: Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns kommunfullmäktige. Varje kommun har även en förtroendevald revisor som varje år reviderar Brandkåren Attundas ekonomi och verksamhet.

Järfälla brandstation ligger på Unionsvägen 8 i Jakobsberg och är en heltidsstation som med fyra skiftgrupper som bemannar stationen dygnet runt med en styrkeledare och fem brandmän. Stationen invigdes 2010 och har cirka 900 larm per år där den utryckande styrkan är på väg inom 90 sekunder efter att larmet har gått. I byggnaden finns också en ambulans stationerad.Förteckning upprättad av arkivarie

Linda Andersson, 2022

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (1997-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (1997-)