Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla Upplands-Bro (1983-)

 

HISTORIK
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla Upplands-Bro

HSO i Järfälla Upplands-Bro startade efter ett års förberedelser den 5 maj 1983 som en lokalförening inom föregångaren HCK (Handikappförbundens centralkommitté) under namnet HCK Upplands-Bro. 1990 bytte föreningen namn till HCK Järfälla Upplands-Bro, för att 1993 ta namnet HSO Järfälla Upplands-Bro då moderföreningen bytte namn från HCK till HSO. Föreningen var ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande handikappföreningar. Arbetet syftade till att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällets områden.

HSO I Järfälla Upplands-Bro arbetade utåtriktat med informationsträffar, möten och besök i skolor, som remissinstans i handikappfrågor gentemot kommunerna samt med påverkansarbete genom skrivelser och insändare. Man besökte butiker, hissar och andra verksamheter för att undersöka hur det gick att röra sig i samhället med funktionshinder. Under mitten av 1990-talet ordnades kurser och studiecirklar. Periodvis var en administratör anställd på deltid. Föreningen hade en representant i kommunala handikapprådet (KHR).

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) var på riksnivå en sammanslutning av 32 handikappförbund. Idag heter organisationen Funktionsrätt Sverige. Varje medlemsorganisation fattade egna beslut och bestämde över sin verksamhet men samverkade i HSO i de frågor som förbunden kom överens om. Medlemsorganisationerna på lokal nivå ansökte om medlemskap i de lokala HSO-föreningarna. Ett tiotal lokala föreningar var medlemmar i HSO Järfälla Upplands-Bro. 1994 var dessa: Hjärt- och lungsjukas förening Järfälla/Upplands-Bro, Halliwickklubben Isbjörnen Upplands-Bro, Halliwickklubben Viggen Järfälla, De dövas sektion Järfälla, Rörelsehindrade barn och ungdomar, Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Järfälla Upplands-Bro, Föreningen mot reumatism Järfälla Upplands-Bro, Neurologiskt handikappades lokalförening Järfälla Upplands-Bro, Upplands-Bro astma- och allergiförening, Hörselskadades lokalförening Järfälla Upplands-Bro samt Transplanterades förening.

Namnbyteshistorik för Handikappförbundens samarbetsorgan:
1942: Samarbetskommittén för partiellt arbetsföra
1949: Rikskommittén för partiellt arbetsföra
1962: Handikapporganisationernas centralkommitté (HCK)
1972: Handikappförbundens centralkommitté (HCK)
1993: Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
2017: Funktionsrätt Sverige

Namnbyteshistorik för HSO i Järfälla Upplands-Bro:
1983: HCK Upplands-Bro
1990: HCK Järfälla Upplands-Bro
1993: HSO Järfälla Upplands-Bro

Förteckningen upprättad i november 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla Upplands-Bro (1983-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla Upplands-Bro (1983-)