Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Institutet för Halvledarforskning (Hafo)

Arkivinstitution
Beståndskod
Övrigt företag
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-11-12
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsens protokoll
A2 - Arbetsutskottets protokoll
F1 - Tertialrapporter
F2 - Historikhandlingar
F3 - Tekniska rapporter
F4 - Informationsmaterial

Institutet för Halvledarforskning (Hafo)

 

Arkivbildarhistorik

Institutet för Halvledarforskning (Hafo) leder sitt ursprung tillbaka till år 1923, då cilvilingenjör Otto Stålhane grundade det enskilda forskningsinstitutet Elektrovärmeinstitutet (EVI) som var knutet till Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). År 1934 ombildades EVI till enskilt bolag. Verksamheten bedrevs i lokaler på Regeringsgatan 109 i centrala Stockholm. EVI arbetade med utveckling av elektriska halvledarmaterial som är viktiga komponenter för ekraft- och elektronikindustrin, bl a fick man år 1940 patent på en ventilavledare av kiselkarbid - sju år innan transistorn uppfanns.

Hafo startades som en avknoppning från EVI år 1954 av Otto Stålhanes son, fil lic Bertil Stålhane (1902-1992) med driftformen enskilt bolag. LM Ericsson och ASEA trädde redan från början in som intressenter i bolaget eftersom Hafos forskning inom halvledarteknik var kommersiellt betydelsefull för dem. Då startades också produktionsverksamhet i industrilokaler i Gröndal.
År 1960 ombildades Hafo till aktiebolag. År 1969 blev Hafo helägt dotterbolag till ASEA och bytte namn till ASEA HAFO, år 1988 ändrades namnet till ABB HAFO.
År 1996 sålde ABB av HAFO till det kanadensiska företaget Mitel, och HAFO bytte namn till Mitel Semiconductor. År 2001 bytte företaget namn till Zarlink Semiconductor och 2011 till Tyco Electronics.

År 1960 flyttade både laboratorie- och produktionsverksamheten till nybyggda ASEA-ägda lokaler i Vällingby. Verksamheten expanderade, så nya och större lokaler behövdes. År 1973 köpte företaget en stor industritomt i Veddesta i Järfälla kommun, och 1974 flyttade företaget in i en nybyggd egen fastighet där. Expansionen fortsatte och lokalerna byggdes därför ut i flera etapper, år 1985 omgestaltades anläggningen på ett sätt som gjorde att företaget fick en utmärkelse av Järfälla kommun. År 2016 nedlades verksamheten i Veddesta.

Företaget har ändrat namn enligt följande:

1934-1954 Elektrovärmeinstitutet

1954-1969 Institutet för Halvledarforskning

1969-1983 ASEA HAFO

1983-1996 ABB HAFO

1996-2001 Mitel Semiconductor

2001-2011 Zarlink Semiconductor

2011-2016 Tyco Electronics

Förteckningen upprättad av arkivarie Michael Frankius november 2020

Institutet för Halvledarforskning (Hafo)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Placering 18.4.1

Anmärkning

Institutet för Halvledarforskning (Hafo)