Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille (2003-2012)

Arkivinstitution
Beståndskod
Konsumentförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-21
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll styrelsemöten med bilagor
A2 - Protokoll årsmöten med bilagor
E1 - Korrespondens
G1 - Kontobesked
K1 - Fotografier

Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille (2003-2012)

 

Historik för Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille
(2003-2012)

Konsumentförening

Föreningen startade 2003 då de två konsumentgillena i Jakobsberg och Kallhäll gick samman till en gemensam förening; Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille. Jakobsbergs-Kallhälls konsumentgille ingick i en organisation med Konsumentgillesförbundet på riksplanet, och lokalt fanns även samarbete med övriga gillen i Stockholmsregionen. Övergripande uppdrag för Konsumentgillesförbunden var att väcka, informera och påverka för att ställa krav på ren industri och bra varor. Miljö och mat var bland de viktigaste frågorna. Efter samgåendet av de två gillena hölls medlemsmöten varannan gång i Kallhäll, varannan i Jakobsberg. Man fortsatte traditionen med att ordna resor, utflykter, kulturbesök och studiecirklar för medlemmarna. Som tidigare anordnades föreläsningar och öppna möten, liksom insamlingar till olika kooperativa ändamål. Föreningen var aktiv fram till 2012 då den lades ner.

Förteckningen upprättad i oktober 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille (2003-2012)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Jakobsberg-Kallhälls konsumentgille (2003-2012)