Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Jakobsbergs konsumentgille (1956-2003)

 

Historik för Jakobsbergs konsumentgille
(1956-2003)

Konsumentförening

Föreningen bildades 1956 som Jakobsbergs kooperativa kvinnogille. 1968 bytte föreningen namn till Jakobsbergs kooperativa konsumentgille och då kunde även män vara medlemmar. Gillet ingick i en organisation med Konsumentgillesförbundet på riksplanet, och lokalt fanns även samarbete med övriga gillen i Stockholmsregionen. Övergripande uppdrag för Konsumentgillesförbunden var att väcka, informera och påverka för att ställa krav på ren industri och bra varor. Miljö och mat var bland de viktigaste frågorna. Under åren hölls förutom egna möten även öppna möten och föreläsningar samt möten tillsammans med gillena i Kallhäll och Spånga. Man samarbetade även nära ABF och Järfällabygdens Konsumentförening (Konsum Norrort). Föreningen ordnade dessutom resor, utflykter, kulturbesök och studiecirklar för medlemmarna. Genom insamlingar och försäljningar av olika slag skänktes pengar till exempelvis Vi-skogen och Utan gränser.

2003 gick Kallhälls konsumentgille och Jakobsbergs konsumentgille samman i en gemensam förening – Jakobsbergs-Kallhälls konsumentgille. Denna förening var aktiv fram till 2012 då den upphörde helt.

Förteckningen upprättad i oktober 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

Jakobsbergs konsumentgille (1956-2003)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Jakobsbergs konsumentgille (1956-2003)