Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Tallbohovskolans rektorsområde (1971-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Årsberättelser
D1 - Adressförteckningar för styrelseledamöterna

Hem och Skola i Tallbohovskolans rektorsområde (1971-)

 

Historik för
HEM OCH SKOLA I TALLBOHOVSKOLANS REKTORSOMRÅDE
Föräldraförening

Föreningen Hem och skola i Tallbohovskolans rektorsområde bildades 1971. Målsättningen för alla Hem och skola-föreningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever. Från Järfälla kommun erhölls bidrag till fritidsaktiviteter för eleverna.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola i Tallbohovskolans rektorsområde (1971-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Tallbohovskolans rektorsområde (1971-)