Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Olovslunds rektorsområde (1971-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
D1 - Funktionärslistor
E1 - Remissvar SIA

Hem och Skola i Olovslunds rektorsområde (1971-)

 

Historik för
HEM OCH SKOLA I OLOVSLUNDS REKTORSOMRÅDE
Föräldraförening

Föreningen Hem och skola i Olovslunds rektorsområde bildades 1971. Målsättningen för alla Hem och skola-föreningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever. 1979 ändrades rektorsområdena och Olovslundskolan överfördes till Kvarnskolans rektorsområde. Under 1975 var en av frågorna som sysselsatte föreningen SIA-utredningen. SIA var en statlig utredning 1970-1974 som resulterade i en proposition 1976 som riksdagen senare antog.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola i Olovslunds rektorsområde (1971-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Olovslunds rektorsområde (1971-)