Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Viksjö (1975-1980)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Hem och Skola i Viksjö (1975-1980)

 

Historik för
HEM OCH SKOLA I VIKSJÖ
Föräldraförening

Föreningen Hem och skola i Viksjö bildades 1975. Målsättningen för alla Hem och skola-föreningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever. Från Järfälla kommun erhölls bidrag till fritidsaktiviteter för eleverna. 1980 bytte föreningen namn till Viksjöskolans föräldraförening och tillhörde inte längre Riksförbundet Hem och Skola.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola i Viksjö (1975-1980)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Viksjö (1975-1980)