Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola i Nybergs rektorsområde (1973-)

 

Historik för
HEM OCH SKOLA I NYBERGS REKTORSOMRÅDE
Alternativt namn: Föreningen Nybergarna
Föräldraförening

Föreningen Hem och skola i Nybergs rektorsområde bildades 1973 när föreningen Hem och skola i Tallbohovs- och Nybergs rektorsområden delades i två separata föreningar genom beslut på årsmötet 8 maj 1973. Målsättningen för alla Hem och skola-föreningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever.

I flera år hade föreningen hobbyverksamhet under kvällstid för eleverna. För denna verksamhet erhölls aktivitetsbidrag från Järfälla kommun. Andra frågor som sysselsatte föreningen gällde det så kallade Weekend-projektet 1976, information angående alkohol och droger samt konferenser och informationsmöten om SIA (Skolans inre arbete). SIA var en statlig utredning 1970-1974 som resulterade i en proposition 1976 som riksdagen senare antog.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola i Nybergs rektorsområde (1973-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola i Nybergs rektorsområde (1973-)