Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Järfälla Hem och Skola-föreningars Samarbetskommitté

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-04
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Stadgar
D1 - Adresslistor
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamheten

Järfälla Hem och Skola-föreningars Samarbetskommitté

 

Historik för
JÄRFÄLLA HEM OCH SKOLA-FÖRENINGARS SAMARBETSKOMMITTÉ
Föräldraförening

Samarbetskommittén bestod av en representant från var och en av Hem och skola-föreningarna i Järfälla och valdes på respektive förenings årsmöte. Kommittén var ett organ för samråd och informationsutbyte mellan de olika Hem och skola-föreningarna i Järfälla (1976/1977 var dessa Nibble/Aspnäs, Viksjö, Tallbohov, Nyberg, Kvarn, Barkarby/Skälby, Olovslund, Kallhäll och Fastebol). Bland kommitténs uppgifter var att ansvara för att Hem och skola-föreningarna i Järfälla fungerade och bedrev en aktiv verksamhet. Vidare representerade man Hem och skola-föreningarna i Järfälla gentemot skolmyndigheter, kommunala myndigheter och andra. Utöver det arbetade man där det behövdes med att ta gemensamma beslut i olika frågor som rörde Hem och skola i Järfälla. Man höll två sammanträden per termin.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020.

Järfälla Hem och Skola-föreningars Samarbetskommitté

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Hem och Skola-föreningars Samarbetskommitté