Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

BRF Järfälla nr 1 (-1978)

Arkivinstitution
Beståndskod
Bostads- och vägför.
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-08-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
B1 - Förvaltningsberättelser
B2 - Överlåtelseavtal
G1 - Revisionsberättelser

BRF Järfälla nr 1 (-1978)

 
Historik för Brf Järfälla nr 1
(?-1978)

Bostadsrättsförening

Okänt startår. Förening för bostadsrättsinnehavare på Ynglingavägen 19-21, Jakobsberg 2:588. Föreningen avslutades 1 januari 1978 eftersom samtliga bostadsrätter i föreningen helt övertagits av Järfälla kommun. Redan 1972 visade sig kommunen intresserad av att köpa föreningens fastighet som ett led i exploateringen av bebyggelsen omkring Jakobsbergs centrum och en överenskommelse skedde 1977.


Förteckningen upprättad i augusti 2020 av arkivarie Tina Hedh-Gallant

BRF Järfälla nr 1 (-1978)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

BRF Järfälla nr 1 (-1978)